"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 13 văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2009 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh năm 2010.
09-12-2009 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004 - 2011.
09-12-2009 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2010.
09-12-2009 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2010.
09-12-2009 Nghị quyết số 84/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2008 của tỉnh Bình Thuận.
09-12-2009 Nghị quyết số 85/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thông qua quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2010.
09-12-2009 Nghị quyết số 86/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2010.
09-12-2009 Nghị quyết số 87/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2010.
09-12-2009 Nghị quyết số 88/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc đặt tên một số đường trên địa bàn thị xã La Gi.
09-12-2009 Nghị quyết số 89/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2010.
09-12-2009 Nghị quyết số 90/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.
29-06-2009 Nghị quyết số 82/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về danh mục các dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2009 - 2010.
29-06-2009 Nghị quyết số 83/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,377,988 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner