"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 15 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2009 Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp.
25-11-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
16-07-2009 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Tuy Phong.
29-06-2009 Chỉ thị số 10/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Phú Quý.
11-06-2009 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc chấn chỉnh công tác xử lý tai nạn, tử vong có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
04-05-2009 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai và khoáng sản trên địa bàn huyện Tuy Phong.
24-04-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Tánh Linh.
17-04-2009 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về triển khai sản xuất nông nghiệp năm 2009.
10-04-2009 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc trang bị, quản lý và sử dụng xe ôtô công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
31-03-2009 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tiếp tục công tác quản lý Nhà nước về đất đai và khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
09-03-2009 Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.
07-02-2009 Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc tổ chức thực hiện và điều hành dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2009.
19-01-2009 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quán triệt các chỉ thị, văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước của UBND tỉnh đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã được ban hành.
09-01-2009 Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã La Gi.
05-01-2009 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về công tác thi đua, khen thưởng năm 2009.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
21,093,023 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner