"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Hội đồng nhân dân thị xã La Gi           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 4 văn bản do Hội đồng nhân dân thị xã La Gi ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2008 Nghị quyết số 55/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về Chương trình giám sát của HĐND thị xã La Gi năm 2009.
16-12-2008 Nghị quyết số 56/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách thị xã La Gi năm 2009.
16-12-2008 Nghị quyết số 57/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.
19-05-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2008 nhằm kiềm chế lạm phát.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
18,372,857 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner