"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 4 văn bản do Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về dự toán ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2009 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2009.
11-12-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm, bức xúc của thành phố năm 2009.
11-12-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2009.
11-12-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ năm 2009.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,813,855 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner