"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Trung tâm Công báo - Thông tin Điện tử tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 2 văn bản do Trung tâm Công báo - Thông tin Điện tử tỉnh ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-11-2008 Quyết định đính chính số 48/QĐĐC-CB của Trung tâm Công báo - Thông tin Điện tử tỉnh công báo số 67 ngày 25 tháng 10 năm 2008 và Công báo số 68 ngày 01 tháng 11 năm 2008.
02-02-2008 Mục lục số 2007/ML-TTCB của Trung tâm Công báo - Thông tin Điện tử tỉnh về danh mục văn bản đăng công báo năm 2007.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,813,423 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner