"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 8 văn bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2008 Quyết định số 3498/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về điều chỉnh phụ lục 3 của Quyết định số 3048/QĐ-UBND ngày 27/11/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Quy định mức trợ cấp, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
28-11-2008 Quyết định số 3276/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định về thẩm quyền phê duyệt và cơ quan thẩm định trong đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước bằng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
11-11-2008 Quyết định số 3068/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định giá trị tài sản dừng mua sắm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
29-10-2008 Quyết định số 2920/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định cấp, gia hạn, sử dụng và thu hồi giấy chứng nhận hộ nghèo; mẫu giấy chứng nhận hộ nghèo.
08-07-2008 Quyết định số 1791/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp sản xuất nước đá Thạch Long, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết.
17-06-2008 Quyết định số 1611/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài.
14-05-2008 Quyết định số 1293/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bổ sung chuẩn công nghệ ngành bảo quản thanh long vào Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.
27-02-2008 Quyết định số 551/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội huyện Hàm Tân đến năm 2020.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,393,752 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner