"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 10 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách địa phương và kế hoạch chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009.
23-12-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2009.
16-10-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành Quy chế chấm điểm, xếp loại thi đua các phòng, ban trực thuộc huyện hàng năm.
16-10-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc quy định về mức, khung mức thu phí vệ sinh trên địa bàn huyện Tuy Phong.
26-09-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh và thu phí sử dụng lề đường tại khu di tích lịch sử Cổ Thạch Tự, Bình Thạnh.
05-09-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước huyện Tuy Phong.
04-09-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc bãi bỏ Quyết định số 150/2002/QĐ-UBTP ngày 13/3/2002 của UBND huyện Tuy Phong về việc mức thu phí tham quan tại Khu du lịch chùa Cổ Thạch Bình Thạnh.
30-06-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành Đề án phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Tuy Phong giai đoạn 2008 – 2010.
11-01-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.
09-01-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc tổ chức thực hiện và điều hành dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2008.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,397,348 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner