"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh           Quyết định
Danh sách 14 Quyết định do Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2009.
25-12-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy định mức thu Phí vệ sinh trên địa bàn huyện Tánh Linh.
10-12-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tánh Linh.
02-12-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Ban quản lý các Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện Tánh Linh.
24-11-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh hành Quy định mức thu phí trông, giữ xe đạp, xe mô-tô, xe gắn máy, ô-tô trên địa bàn huyện Tánh Linh.
13-11-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước huyện Tánh Linh.
16-09-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tánh Linh.
29-08-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của phòng Công thương huyện Tánh Linh.
27-08-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ huyện Tánh Linh.
21-08-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tánh Linh.
21-08-2008 Quyết định số 1890/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2007.
30-07-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND huyện Tánh Linh.
04-06-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tánh Linh.
29-02-2008 Quyết định số 425/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2008.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,813,847 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner