"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh           Chỉ thị
Danh sách 5 Chỉ thị do Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Tánh Linh.
16-12-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc triển khai công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Tánh Linh.
03-12-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.
18-09-2008 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Tánh Linh.
12-03-2008 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc đăng ký Nghĩa vụ quân sự năm 2008.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,813,929 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner