"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 9 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-11-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009.
18-11-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hàm Tân.
12-11-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND và Nghị định số 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ.
16-10-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ huyện Hàm Tân.
16-10-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Công thương huyện Hàm Tân.
31-07-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề huyện Hàm Tân.
31-07-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý các cụm CN - TTCN huyện Hàm Tân.
01-07-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân.
29-01-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện Hàm Tân.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,813,477 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner