"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 7 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về ban hành Quy trình hòa giải của Hòa giải viên và Tổ Hòa giải ở cơ sở.
25-11-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy chế về tổ chức hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Đức Linh.
25-11-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy chế về tổ chức hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đức Linh.
11-09-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng.
29-08-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Công trình công cộng.
25-07-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban quản lý các Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Làng nghề huyện Đức Linh.
23-05-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Quy chế Thi đua Khen thưởng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,813,391 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner