"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 142 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2008 Quyết định số 107/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 - 2010.
19-12-2008 Quyết định số 106/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định định mức phân bổ chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và cấp dưới năm 2009.
18-12-2008 Quyết định số 105/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bổ sung loại đường phố để áp dụng tính thuế sử dụng đất ở đối với thị trấn Lương Sơn và thị trấn Tân Nghĩa.
16-12-2008 Quyết định số 104/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định về đối tượng và mức hỗ trợ cho người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
05-12-2008 Quyết định số 103/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh dự toán thu viện phí để lại chi quản lý qua ngân sách Nhà nước và dự toán chi sự nghiệp y tế từ nguồn viện phí để lại quản lý qua ngân sách Nhà nước năm 2008.
26-11-2008 Quyết định số 102/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.
24-11-2008 Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
19-11-2008 Quyết định số 100/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc kéo dài thời gian thực hiện chính sách khuyến khích nghỉ việc theo Quyết định số 42/2004/QĐ-UBBT ngày 26/5/2004 và Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh.
14-11-2008 Quyết định số 98/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự các khu công nghiệp, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
14-11-2008 Quyết định số 99/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận.
13-11-2008 Quyết định số 97/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận.
12-11-2008 Quyết định số 96/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế quản lý đô thị thành phố Phan Thiết.
11-11-2008 Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bổ sung Quy định việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của UBND tỉnh.
31-10-2008 Quyết định số 91/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định khung mức thu, quản lý và sử dụng Phí chợ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
31-10-2008 Quyết định số 92/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng Phí sử dụng cầu, đường bộ Phú Hài, tuyến đường Phan Thiết - Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
31-10-2008 Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh dân tộc thiểu số ở các thôn, xã, miền núi, vùng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
31-10-2008 Quyết định số 94/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
24-10-2008 Quyết định số 2912/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt dự toán kinh phí cấp bù thủy lợi phí được miễn năm 2008.
21-10-2008 Quyết định số 2882/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xác định diện tích miễn thủy lợi phí năm 2008 theo Nghị định số 154/2007/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
20-10-2008 Quyết định số 90/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Chuyển tới trang:  /8     Số văn bản mỗi trang: 
22,397,696 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner