"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 14 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-11-2008 Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng.
26-11-2008 Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về ban hành Quy định thang điểm để xếp loại cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Bắc Bình.
24-11-2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề huyện Bắc Bình.
24-11-2008 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về ban hành Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Bình.
24-11-2008 Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ của Phòng Văn hóa và Thông tin.
24-11-2008 Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy chế chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Phòng Công thương huyện Bắc Bình.
21-11-2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng.
03-10-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước huyện Bắc Bình.
14-08-2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ của Phòng Nội vụ huyện Bắc Bình.
14-08-2008 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy và mối quan hệ của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
27-06-2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quỹ bảo trợ trẻ em huyện Bắc Bình.
19-06-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy định về quy trình xét, công nhận sáng kiến thuộc huyện Bắc Bình.
06-06-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch khu vực trung tâm huyện Bắc Bình, trung tâm thị trấn Lương Sơn và các điểm dân cư nông thôn tập trung trên địa bàn huyện.
01-02-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành các Chương trình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,813,749 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner