"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Ủy ban nhân dân thị xã La Gi           Quyết định
Danh sách 20 Quyết định do Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2008 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã La Gi năm 2009.
22-12-2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc quy định khung mức thu, quản lý và sử dụng Phí chợ tại Chợ thị xã La Gi.
26-11-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng.
04-09-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước thị xã La Gi.
04-09-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
04-09-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ.
04-09-2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý du lịch.
04-09-2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Văn hóa và Thông tin.
04-09-2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.
04-09-2008 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế.
02-05-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão thị xã La Gi.
26-02-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội xã Tân Hải đến năm 2020.
26-02-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội phường Phước Hội đến năm 2020.
26-02-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội phường Phước Lộc đến năm 2020.
26-02-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội phường Bình Tân đến năm 2020.
26-02-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội phường Tân Thiện đến năm 2020.
26-02-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội phường Tân An đến năm 2020.
26-02-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội xã Tân Bình đến năm 2020.
26-02-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội xã Tân Phước đến năm 2020.
26-02-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội xã Tân Tiến đến năm 2020.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,813,623 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner