"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Ủy ban nhân dân thị xã La Gi           Chỉ thị
Danh sách 11 Chỉ thị do Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-11-2008 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009.
17-10-2008 Chỉ thị số 23/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.
18-09-2008 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013.
03-09-2008 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc kiểm tra, chấn chỉnh tình hình tuyển sinh học sinh đầu cấp tiểu học và đầu cấp trung học cơ sở; tình hình thực hiện thu các khoản ngoài học phí tại các trường công lập.
08-08-2008 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009.
17-06-2008 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc tổ chức diễn tập chiến đấu trị an năm 2008 cho phường Phước Hội và xã Tân Bình.
03-06-2008 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.
02-06-2008 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.
05-05-2008 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện.
09-04-2008 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc triển khai sản xuất vụ Hè thu và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi năm 2008.
03-03-2008 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc tổ chức Hội thao quốc phòng năm 2008.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,813,732 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner