"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 4 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 của tỉnh Bình Thuận.
14-12-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban quản lý Khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né, thành phố Phan Thiết.
10-07-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên thành phố Phan Thiết đến năm 2010.
11-04-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Thanh tra thành phố Phan Thiết.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,397,502 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner