"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 11 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2008 Nghị quyết số 37/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2009.
22-12-2008 Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai năm 2009.
22-12-2008 Nghị quyết số 39/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về tăng cường bảo vệ nguồn tài nguyên nước trên địa bàn huyện Phú Quý (giai đoạn 2009 - 2010 và định hướng đến năm 2015).
22-12-2008 Nghị quyết số 40/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc đẩy mạnh công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh trên địa bàn huyện Phú Quý (giai đoạn 2009 - 2010 và định hướng đến năm 2015).
22-12-2008 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2009.
22-12-2008 Nghị quyết số 42/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ năm 2009.
23-07-2008 Nghị quyết số 33/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về điều chỉnh bổ sung danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008.
23-07-2008 Nghị quyết số 34/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008.
23-07-2008 Nghị quyết số 35/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2008.
22-05-2008 Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc thông qua Đề án phân loại đô thị huyện lỵ Phú Quý đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.
22-05-2008 Nghị quyết số 32/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc thông qua Đề án đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính xã Tam Thanh, xã Ngũ Phụng để thành lập thị trấn Phú Quý thuộc huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,813,879 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner