"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 14 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-12-2008 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2009.
24-12-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2009.
24-12-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2009.
24-12-2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.
17-10-2008 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu cử cho thôi giữ chức danh Ủy viên UBND huyện Hàm Thuận Nam khóa VI - Nhiệm kỳ 2004 - 2009.
17-10-2008 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Hàm Thuận Nam khóa VI - Nhiệm kỳ 2004 – 2009.
17-10-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Tân Thành - huyện Hàm Thuận Nam.
24-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2007.
24-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về phê duyệt hỗ trợ kinh phí hành thu ngân sách Nhà nước năm 2008.
24-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008.
24-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc bãi bỏ Nghị quyết số 43/2008/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thị trấn Thuận Nam.
24-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008.
24-07-2008 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Hội thẩm nhân dân huyện Hàm Thuận Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2004 – 2009.
24-07-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2008.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
18,407,454 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner