"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 10 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2009.
16-12-2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của huyện Hàm Thuận Bắc năm 2009.
16-12-2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.
16-12-2008 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2009.
16-12-2008 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2009.
14-07-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 của huyện Hàm Thuận Bắc.
14-07-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch phân khai vốn bổ sung cho các công trình xây dựng cơ bản và kinh phí hoạt động từ nguồn dự kiến vượt thu ngân sách năm 2008 của huyện Hàm Thuận Bắc.
14-07-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008.
21-05-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu du lịch hồ Sông Quao.
21-05-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc chia tách xã Hàm Đức thành lập 02 đơn vị hành chính mới: xã Hàm Đức và xã Thuận Đức.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,397,569 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner