"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 8 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách huyện năm 2009.
18-12-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách huyện phân khai năm 2009.
18-12-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2009.
18-12-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về nhiệm vụ năm 2009.
20-11-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về việc thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp và Khu dân cư dịch vụ công nghiệp Tân Đức.
10-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 của huyện Hàm Tân.
10-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã đối với các xã, thị trấn mới điều chỉnh địa giới hành chính.
14-04-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về việc thông qua nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung khu công nghiệp và khu dân cư dịch vụ công nghiệp Tân Đức.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,813,582 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner