"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 8 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2009.
23-12-2008 Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.
23-12-2008 Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn; chi ngân sách địa phương năm 2009.
23-12-2008 Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 nguồn vốn ngân sách tập trung huyện tự phân khai.
23-12-2008 Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc phân cấp nguồn thu và tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách cấp xã năm 2009.
16-07-2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 huyện Đức Linh.
16-07-2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008.
16-07-2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc phê chuẩn số liệu điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách năm 2008 trên địa bàn huyện Đức Linh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,813,489 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner