"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 257 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2009.
31-12-2008 Quyết định số 107/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 - 2010.
30-12-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2009.
30-12-2008 Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 từ nguồn vốn tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai.
25-12-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy định mức thu Phí vệ sinh trên địa bàn huyện Tánh Linh.
25-12-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2009.
25-12-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc năm 2009.
25-12-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2009.
25-12-2008 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2009.
23-12-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách địa phương và kế hoạch chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009.
23-12-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2009.
23-12-2008 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã La Gi năm 2009.
22-12-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc điều chỉnh danh mục và nguồn vốn các công trình xây dựng cơ bản tại Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 28/01/2008 của UBND huyện Hàm Thuận Nam.
22-12-2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc quy định khung mức thu, quản lý và sử dụng Phí chợ tại Chợ thị xã La Gi.
19-12-2008 Quyết định số 106/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định định mức phân bổ chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và cấp dưới năm 2009.
18-12-2008 Quyết định số 105/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bổ sung loại đường phố để áp dụng tính thuế sử dụng đất ở đối với thị trấn Lương Sơn và thị trấn Tân Nghĩa.
16-12-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về ban hành Quy trình hòa giải của Hòa giải viên và Tổ Hòa giải ở cơ sở.
16-12-2008 Quyết định số 104/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định về đối tượng và mức hỗ trợ cho người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
15-12-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 của tỉnh Bình Thuận.
14-12-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban quản lý Khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né, thành phố Phan Thiết.
Chuyển tới trang:  /13     Số văn bản mỗi trang: 
21,093,249 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner