"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 33 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Tánh Linh.
16-12-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc triển khai công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Tánh Linh.
03-12-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.
26-11-2008 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009.
19-11-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009.
12-11-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND và Nghị định số 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ.
17-10-2008 Chỉ thị số 23/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.
15-10-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
09-10-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
18-09-2008 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Tánh Linh.
18-09-2008 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013.
03-09-2008 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc kiểm tra, chấn chỉnh tình hình tuyển sinh học sinh đầu cấp tiểu học và đầu cấp trung học cơ sở; tình hình thực hiện thu các khoản ngoài học phí tại các trường công lập.
28-08-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác quản lý thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
11-08-2008 Chỉ thị số 44/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc kiểm tra, chấn chỉnh tình hình tuyển sinh học sinh đầu cấp tiểu học và đầu cấp trung học cơ sở; tình hình thực hiện thu các khoản ngoài học phí tại các trường công lập.
08-08-2008 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009.
15-07-2008 Chỉ thị số 39/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai và khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
17-06-2008 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc tổ chức diễn tập chiến đấu trị an năm 2008 cho phường Phước Hội và xã Tân Bình.
06-06-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch khu vực trung tâm huyện Bắc Bình, trung tâm thị trấn Lương Sơn và các điểm dân cư nông thôn tập trung trên địa bàn huyện.
03-06-2008 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.
02-06-2008 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
21,093,134 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner