"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 398 văn bản do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2009.
31-12-2008 Quyết định số 107/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 - 2010.
31-12-2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách huyện năm 2009.
30-12-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2009.
30-12-2008 Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 từ nguồn vốn tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai.
25-12-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2009.
25-12-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy định mức thu Phí vệ sinh trên địa bàn huyện Tánh Linh.
25-12-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc năm 2009.
25-12-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2009.
25-12-2008 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2009.
24-12-2008 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2009.
24-12-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2009.
24-12-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2009.
24-12-2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.
23-12-2008 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2009.
23-12-2008 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2009.
23-12-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009.
23-12-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của huyện năm 2009.
23-12-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc thông qua quy hoạch chung xây dựng đô thị Phan Rí Thành huyện Bắc Bình.
23-12-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc công nhận Phan Rí Thành là đô thị loại V.
Chuyển tới trang:  /20     Số văn bản mỗi trang: 
22,864,294 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner