"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình           Nghị quyết
Danh sách 10 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008.
24-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của huyện năm 2008.
24-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2008.
24-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Bắc Bình.
25-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007.
25-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2006.
25-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước tăng thu 5% so chỉ tiêu pháp lệnh, chi ngân sách địa phương và điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm 2007.
17-04-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc thông qua Quy hoạch chung xây dựng đô thị thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình.
17-04-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc đề nghị công nhận Lương Sơn là đô thị loại V.
17-04-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc đề nghị phân vạch điều chỉnh một phần địa giới hành Chính xã Lương Sơn cho xã Sông Bình, xã Hòa Thắng để thành lập thị trấn Lương Sơn.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
18,970,145 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner