"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Hội đồng nhân dân thị xã La Gi           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 11 văn bản do Hội đồng nhân dân thị xã La Gi ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2007 Nghị quyết số 79/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách thị xã La Gi năm 2008.
18-12-2007 Nghị quyết số 80/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về việc chuyển vốn cho Ngân hàng Chính sách Xã hội giải quyết cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách năm 2008.
18-12-2007 Nghị quyết số 81/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008.
18-12-2007 Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về Chương trình giám sát của HĐND thị xã La Gi năm 2008.
18-12-2007 Nghị quyết số 83/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị xã La Gi giai đoạn 2006 - 2010.
17-12-2007 Nghị quyết số 77/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp thị xã.
17-12-2007 Nghị quyết số 78/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.
15-10-2007 Nghị quyết số 61/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 của các phường Phước Lộc, Phước Hội, Tân An, Tân Thiện, Bình Tân.
25-07-2007 Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007.
25-07-2007 Nghị quyết số 46/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007.
24-07-2007 Nghị quyết số 43/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2006.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,397,779 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner