"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 18 văn bản do Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2007 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2008.
13-07-2007 Nghị quyết số 39/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về việc xử lý tình trạng rác, nước thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Phan Thiết từ nay đến năm 2010.
13-07-2007 Nghị quyết số 40/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 – 2010 của 14 phường thuộc thành phố Phan Thiết.
13-07-2007 Nghị quyết số 43/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007.
13-07-2007 Nghị quyết số 44/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết.
13-07-2007 Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của phường Xuân An, thành phố Phan Thiết.
13-07-2007 Nghị quyết số 46/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 – 2010 của phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết.
13-07-2007 Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 – 2010 của phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết.
13-07-2007 Nghị quyết số 48/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 – 2010 của phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết.
13-07-2007 Nghị quyết số 49/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết.
13-07-2007 Nghị quyết số 50/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết.
13-07-2007 Nghị quyết số 51/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết.
13-07-2007 Nghị quyết số 52/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết.
13-07-2007 Nghị quyết số 53/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết.
13-07-2007 Nghị quyết số 54/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết.
13-07-2007 Nghị quyết số 55/2007/NQ-HĐND' của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết.
13-07-2007 Nghị quyết số 56/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của phường Đức Long, thành phố Phan Thiết.
13-07-2007 Nghị quyết số 57/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,864,182 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner