"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 10 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-09-2007 Quyết định số 1494/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2006.
09-08-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Chương trình giải quyết việc làm huyện Tánh Linh giai đoạn 2007 – 2010.
02-05-2007 Quyết định số 542/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý Công trình công cộng huyện Tánh Linh.
04-04-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em huyện Tánh Linh giai đoạn 2006 – 2010.
04-04-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trạm Khuyến nông huyện Tánh Linh.
30-03-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006 – 2010.
26-03-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Chương trình xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia huyện Tánh Linh giai đoạn 2006 – 2010.
22-03-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Chương trình giảm nghèo huyện Tánh Linh giai đoạn 2006 – 2010.
07-02-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc sửa đổi khoản 3, Điều 2 của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND huyện Tánh Linh ban hành kèm theo Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ngày 24/11/2006 của UBND huyện Tánh Linh.
23-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Chương trình nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Tánh Linh giai đoạn 2006 – 2010.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,393,534 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner