"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý           Chỉ thị
Danh sách 2 Chỉ thị do Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-09-2007 Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về tăng cường quản lý chất thải từ các tàu thuyền, các khu vực bến, bãi và ven biển trên địa bàn huyện Phú Quý.
21-09-2007 Chỉ thị số 13/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về tăng cường công tác quản lý bảo vệ nguồn tài nguyên nước trên địa bàn huyện Phú Quý.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
19,051,271 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner