"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 17 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2007 Chỉ thị số 26/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng của chủ đầu tư là tư nhân trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam.
20-12-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc điều chỉnh danh mục và nguồn vốn các công trình xây dựng cơ bản tại Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 12/02/2007, Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 31/8/2007 và Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND huyện Hàm Thuận Nam.
14-12-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc điều chỉnh danh mục và nguồn vốn các công trình xây dựng cơ bản tại Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 12/02/2007 và Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 31/8/2007 của UBND huyện Hàm Thuận Nam.
15-10-2007 Chỉ thị số 23/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn huyện.
05-10-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2006.
31-08-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc điều chỉnh danh mục và nguồn vốn các công trình xây dựng cơ bản tại Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 12/02/2007 của UBND huyện Hàm Thuận Nam.
27-06-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Hàm Thuận Nam giai đoạn 2006 – 2010.
01-03-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND3 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc sửa đổi khoản 7, Điều 2 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND huyện ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ngày 24/11/2006.
12-02-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2007.
12-02-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2007.
09-02-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng huyện Hàm Thuận Nam.
09-02-2007 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính.
30-01-2007 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Hợi năm 2007.
22-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc Quy định định mức chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và định mức chi ngân sách xã cho các xã, thị trấn năm 2007.
22-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007.
22-01-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách huyện và xã, thị trấn năm 2007.
04-01-2007 Quyết định đính chính số 01/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam quyết định số 471/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 về việc Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,822,428 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner