"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 10 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2008.
31-08-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2006.
07-05-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao lại dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007.
19-04-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc điều chỉnh Điều 6, Điều 8 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND huyện Hàm Thuận Bắc.
18-04-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
23-03-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2007.
29-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc ban hành Đề án nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2006 đến 2010.
25-01-2007 Quyết định đính chính số 323/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 27/12/2006 của UBND huyện về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007.
25-01-2007 Quyết định đính chính số 324/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc 324/QĐĐC-UBND.
18-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc Quy định mức thu thủy lợi phí nội đồng trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,822,341 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner