"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 11 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Hàm Tân.
31-12-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc ban hành Quy định các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” và cơ chế “Một cửa liên thông” từ xã, thị trấn đến huyện.
31-12-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2008 nguồn vốn ngân sách huyện phân khai.
10-09-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc điều chỉnh Quyết định số 342/2006/QĐ-UBND ngày 08/5/2006 của UBND huyện Hàm Tân về việc ban hành Quy định các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Hàm Tân.
30-08-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2007.
15-08-2007 Quyết định số 1243/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc sửa đổi một số điều trong Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trạm Khuyến nông huyện Hàm Tân.
10-08-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2006.
01-08-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trạm Khuyến nông huyện Hàm Tân.
13-07-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng huyện Hàm Tân.
29-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện Hàm Tân.
29-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính huyện Hàm Tân.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,822,249 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner