"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 7 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-09-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc phê duyệt Đề án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia huyện Đức Linh giai đoạn 2007 - 2010.
29-08-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện Đức Linh.
13-08-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên huyện Đức Linh đến năm 2010.
06-08-2007 Quyết định số 273/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2006.
20-04-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Đức Linh.
20-04-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trạm Khuyến nông huyện Đức Linh.
20-04-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện Đức Linh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,822,163 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner