"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 115 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2007 Quyết định số 84/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ và căn cứ ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, xe ô tô, súng săn, súng thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
31-12-2007 Quyết định số 85/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư y tế tỉnh - huyện và nguồn vốn hỗ trợ đầu tư y tế từ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2007.
31-12-2007 Quyết định số 86/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phân phối, quản lý và sử dụng tiền thu phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
25-12-2007 Quyết định số 2179/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 19/9/2007 của UBND huyện Phú Quý về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, cơ chế “Một cửa liên thông” trên địa bàn huyện Phú Quý.
12-12-2007 Quyết định số 81/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bổ sung Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2006 của UBND tỉnh Bình Thuận.
12-12-2007 Quyết định số 82/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định định mức phân bổ chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và cấp dưới năm 2008.
12-12-2007 Quyết định số 83/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đã hết hiệu lực pháp luật.
10-12-2007 Quyết định số 80/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 40/2005/QÐ-UBBT ngày 20 tháng 6 năm 2005 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tham gia xuất khẩu của tỉnh Bình Thuận đến năm 2010.
07-12-2007 Quyết định số 79/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về Bình Thuận trong ngành thủ công mỹ nghệ.
06-12-2007 Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định mức hỗ trợ đối với các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
28-11-2007 Quyết định số 3060/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 29/2001/QĐ-CTUBBT ngày 29 tháng 5 năm 2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.
19-11-2007 Quyết định số 77/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
13-11-2007 Quyết định số 74/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới.
13-11-2007 Quyết định số 75/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về dạy thêm và học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
13-11-2007 Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của tỉnh Bình Thuận.
05-11-2007 Quyết định số 68/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định chế độ chi thực hiện tạp chí, tờ tin, tập san, nội san bằng giấy và ấn phẩm truyền thông khác của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.
05-11-2007 Quyết định số 69/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định chế độ chi thực hiện Tạp chí Văn nghệ Bình Thuận do Hội Văn học nghệ thuật Bình Thuận phát hành.
05-11-2007 Quyết định số 70/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định khung mức thu, quản lý và sử dụng phí qua đò trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
05-11-2007 Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
05-11-2007 Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định khung mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Chuyển tới trang:  /6     Số văn bản mỗi trang: 
22,864,076 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner