"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 8 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-11-2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành phương án quy hoạch mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn huyện giai đoạn 2007 - 2010.
03-10-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Đề án phát triển xã hội hóa hoạt động văn hóa trên địa bàn huyện Bắc Bình đến năm 2010.
06-06-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Quy định cấp giấy phép, gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường cho các cá nhân trên địa bàn huyện Bắc Bình.
21-03-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách xây dựng cơ bản năm 2007.
20-03-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Bắc Bình.
27-02-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước các hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Bắc Bình.
17-01-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng huyện Bắc Bình.
09-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Quy trình cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,397,780 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner