"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Ủy ban nhân dân thị xã La Gi           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 22 văn bản do Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2007 Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng Phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước trên địa bàn thị xã La Gi.
31-08-2007 Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý tàu thuyền và phương thức thông tin, liên lạc với tàu thuyền của thị xã La Gi đang hoạt động trên biển phục vụ chỉ huy ứng cứu khi có bão hoặc áp thấp nhiệt đới.
27-08-2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành trình tự, thủ tục giải quyết nhu cầu đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thị xã La Gi.
06-08-2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2006.
06-06-2007 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc mở đợt cao điểm phòng, chống ma túy.
21-05-2007 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi tăng cường phòng, chống bệnh truyền nhiễm gây dịch trong vụ mùa xuân hè và dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thị xã.
15-05-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Chương trình hành động của UBND thị xã La Gi về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.
23-04-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường.
20-04-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban quản lý chợ La Gi.
20-04-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý các cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp thị xã La Gi.
19-04-2007 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội trên địa bàn thị xã.
16-04-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã La Gi.
16-04-2007 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc triển khai đề án tổ chức củng cố phát triển lực lượng dân quân tự vệ theo Nghị quyết số 04-NQ/TU.
06-02-2007 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về công tác thi đua - khen thưởng năm 2007.
02-02-2007 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc tiếp tục thực hiện Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Chỉ thị số 406/TTg ngày 08/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và đốt các loại pháo.
31-01-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về một số biện pháp cấp bách phòng, chống hạn trong mùa khô 2006 – 2007.
26-01-2007 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc triển khai thực hiện quy định bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
26-01-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Quy chế chấm điểm, xếp loại thi đua Các phòng, ban trực thuộc thị xã hàng năm.
24-01-2007 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc thực hiện công tác ban hành và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.
23-01-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trạm Khuyến nông thị xã La Gi.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
22,393,838 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner