"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 19 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2007 Quyết định số 7223/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
19-11-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Kế hoạch tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
10-10-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định chế độ trợ cấp ốm đau, thăm bệnh, viếng cán bộ khi từ trần, tham quan, nghỉ dưỡng, tặng quà nhân dịp lễ, tết đối với cán bộ thành phố Phan Thiết.
11-09-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Thiết.
06-09-2007 Quyết định số 6087/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 14/02/2007 của UBND thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân trên địa bàn thành phố.
16-08-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Phan Thiết.
05-07-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Chương trình giải quyết việc làm thành phố Phan Thiết giai đoạn 2007 – 2010.
21-06-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Phan Thiết.
30-05-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý và bố trí khu vực neo đậu phương tiện thủy nội địa và phương tiện nghề cá đoạn phía hạ lưu cầu Trần Hưng Đạo.
14-02-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
12-01-2007 Quyết định đính chính số 273/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết quyết định số 13/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.
11-01-2007 Quyết định đính chính số 208/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết quyết định số 10/2006/QĐ-UBND ngày 30/8/2006 của UBND thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Văn hóa thành phố.
11-01-2007 Quyết định đính chính số 209/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ngày 30/8/2006 của UBND thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành phố.
09-01-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế thành phố Phan Thiết.
09-01-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký và quản lý hộ khẩu ở thành phố Phan Thiết.
05-01-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 09/2004/QĐ-UBPT ngày 16/11/2004 của UBND thành phố Phan Thiết.
04-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết.
04-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Đề án phát triển xã hội hóa hoạt động văn hóa trên địa bàn thành phố Phan Thiết đến năm 2010.
04-01-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Đề án phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Phan Thiết giai đoạn 2006 – 2010.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,393,774 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner