"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 16 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2008.
21-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện năm 2008.
21-12-2007 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc thông qua việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện.
21-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2008.
21-12-2007 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009.
21-12-2007 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009.
21-12-2007 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc miễn nhiệm thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009.
21-12-2007 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009.
20-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008.
24-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007.
24-07-2007 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2006.
24-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2007.
24-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, vốn đầu tư kế hoạch xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2007.
24-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006 - 2010 của thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh.
24-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về phát triển điện lực huyện Tánh Linh giai đoạn 2006 - 2010, có xét đến năm 2015.
24-07-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Chương trình giải quyết việc làm huyện Tánh Linh giai đoạn 2007 – 2010.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,397,488 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner