"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 15 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2007 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009.
19-12-2007 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, nhiệm kỳ 2004 - 2009.
19-12-2007 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2008.
19-12-2007 Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008.
19-12-2007 Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc chuyển vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội giải quyết cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách năm 2008.
19-12-2007 Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Phú Quý.
19-12-2007 Nghị quyết số 25/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2007 - 2010 huyện Phú Quý.
19-12-2007 Nghị quyết số 26/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2008.
19-12-2007 Nghị quyết số 27/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai năm 2008.
19-12-2007 Nghị quyết số 28/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về quy định tỷ lệ điều tiết giữa ngân sách huyện và ngân sách xã năm 2008.
19-12-2007 Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa" giai đoạn 2008 - 2010.
12-06-2007 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về đề nghị điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn hu yện năm 2007.
12-06-2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2007.
12-06-2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về bổ sung danh mục và điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007.
12-06-2007 Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định cấp giấy phép, gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường cho các cá nhân trên địa bàn huyện Bắc Bình.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,397,421 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner