"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 14 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về kế hoạch đầu tư phát triển của huyện năm 2008.
24-12-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh huyện Hàm Thuận Nam giai đoạn 2006 - 2010.
24-12-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2008.
24-12-2007 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2008.
24-12-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.
24-12-2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về thông qua phân loại đơn vị hành chính cấp huyện.
31-07-2007 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về bổ sung danh mục xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007.
31-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng và kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng của huyện Hàm Thuận Nam giai đoạn 2006 – 2010.
31-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về phát triển cây thanh long của huyện Hàm Thuận Nam đến năm 2010.
31-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về trích ngân sách huyện hỗ trợ cho Ngân hàng Chính sách xã hội huyện bổ sung nguồn vốn tín dụng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.
31-07-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về phê duyệt hỗ trợ kinh phí hành thu ngân sách Nhà nước năm 2007.
31-07-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006 - 2010 của thị trấn Thuận Nam.
31-07-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2006.
31-07-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2007.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,393,473 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner