"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 10 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách huyện phân khai năm 2008.
21-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2008.
21-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về việc phân loại hành chính huyện Hàm Tân.
21-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về nhiệm vụ năm 2008.
21-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008.
08-10-2007 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và Kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 – 2010 thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân.
20-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2007.
20-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2006 của huyện Hàm Tân.
27-04-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về đề án thành lập thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân.
27-04-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về việc thông qua đề án điều chỉnh đường ranh giới các thôn để thành lập 02 thôn mới và phân vạch địa giới hành chính xã Tân Thắng để chia tách, thành lập xã Tân Thắng (mới) và xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,393,789 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner