"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 13 văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2007 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh Bình Thuận năm 2008.
07-12-2007 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2008.
07-12-2007 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2008.
07-12-2007 Nghị quyết số 63/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2006 của tỉnh Bình Thuận.
07-12-2007 Nghị quyết số 64/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thông qua quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2008.
07-12-2007 Nghị quyết số 65/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phân loại đơn vị hành chính tỉnh Bình Thuận.
07-12-2007 Nghị quyết số 66/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.
07-12-2007 Nghị quyết số 67/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2008.
07-12-2007 Nghị quyết số 68/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2008.
07-12-2007 Nghị quyết số 69/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2008.
17-07-2007 Nghị quyết số 60/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về danh mục và mức thu tối đa các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
17-07-2007 Nghị quyết số 61/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính xã Lương Sơn để thành lập thị trấn Lương Sơn thuộc huyện Bắc Bình; thành lập thị trấn Tân Nghĩa và chia tách xã Tân Thắng để thành lập xã Tân Thắng và xã Thắng Hải thuộc huyện Hàm Tân.
17-07-2007 Nghị quyết số 62/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,397,458 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner