"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định đính chính
Danh sách 9 Quyết định đính chính do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-08-2007 Quyết định đính chính số 01/QĐĐC-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 của Hội đồng nhân dân huyện về phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước tăng thu 5% so chỉ tiêu pháp lệnh, chi ngân sách địa phương và điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp giáo dục đào tạo năm 2007.
30-07-2007 Quyết định đính chính số 1184/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 11/6/2007 của UBND huyện về việc phân khai chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2007.
28-03-2007 Quyết định đính chính số 22/QĐĐC-TTCB của Trung tâm Công báo - Thông tin Điện tử tỉnh công báo số 23 ngày 11 tháng 3 năm 2007.
25-01-2007 Quyết định đính chính số 323/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 27/12/2006 của UBND huyện về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007.
25-01-2007 Quyết định đính chính số 324/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc 324/QĐĐC-UBND.
12-01-2007 Quyết định đính chính số 273/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết quyết định số 13/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.
11-01-2007 Quyết định đính chính số 208/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết quyết định số 10/2006/QĐ-UBND ngày 30/8/2006 của UBND thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Văn hóa thành phố.
11-01-2007 Quyết định đính chính số 209/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ngày 30/8/2006 của UBND thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành phố.
04-01-2007 Quyết định đính chính số 01/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam quyết định số 471/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 về việc Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
20,906,991 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner