"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 32 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2007 Chỉ thị số 26/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng của chủ đầu tư là tư nhân trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam.
04-12-2007 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008.
19-10-2007 Chỉ thị số 47/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức triển khai quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
15-10-2007 Chỉ thị số 23/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn huyện.
27-09-2007 Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về tăng cường quản lý chất thải từ các tàu thuyền, các khu vực bến, bãi và ven biển trên địa bàn huyện Phú Quý.
25-09-2007 Chỉ thị số 44/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả và lưu trữ Công báo do UBND tỉnh xuất bản.
21-09-2007 Chỉ thị số 13/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về tăng cường công tác quản lý bảo vệ nguồn tài nguyên nước trên địa bàn huyện Phú Quý.
15-08-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
19-07-2007 Chỉ thị số 34/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về một số giải pháp cấp bách đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
16-07-2007 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc tổ chức triển khai công tác bảo vệ môi trường năm 2007 trên địa bàn huyện Tuy Phong.
09-07-2007 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, chấn chỉnh giờ giấc làm việc hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn tỉnh.
20-06-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trên địa bàn tỉnh.
13-06-2007 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ban hành và công bố văn bản pháp luật trên Công báo tỉnh Bình Thuận.
06-06-2007 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc mở đợt cao điểm phòng, chống ma túy.
21-05-2007 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi tăng cường phòng, chống bệnh truyền nhiễm gây dịch trong vụ mùa xuân hè và dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thị xã.
19-04-2007 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội trên địa bàn thị xã.
16-04-2007 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc triển khai đề án tổ chức củng cố phát triển lực lượng dân quân tự vệ theo Nghị quyết số 04-NQ/TU.
27-03-2007 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc đẩy mạnh công tác cấp giấy phép xây dựng và tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
22-03-2007 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc triển khai một số giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh trên tôm hùm nuôi lồng, bè ở xã Vĩnh Tân.
20-03-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Bắc Bình.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
21,093,231 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner