"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 429 văn bản được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Hàm Tân.
31-12-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc ban hành Quy định các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” và cơ chế “Một cửa liên thông” từ xã, thị trấn đến huyện.
31-12-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2008 nguồn vốn ngân sách huyện phân khai.
31-12-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách các xã, thị trấn năm 2008.
31-12-2007 Chỉ thị số 26/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng của chủ đầu tư là tư nhân trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam.
31-12-2007 Quyết định số 3385/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm chế biến hải sản sạch Tân Phước, thị xã La Gi.
31-12-2007 Quyết định số 84/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ và căn cứ ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, xe ô tô, súng săn, súng thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
31-12-2007 Quyết định số 85/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư y tế tỉnh - huyện và nguồn vốn hỗ trợ đầu tư y tế từ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2007.
31-12-2007 Quyết định số 86/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phân phối, quản lý và sử dụng tiền thu phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
28-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách huyện phân khai năm 2008.
27-12-2007 Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2008.
27-12-2007 Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 từ nguồn vốn tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai.
27-12-2007 Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc Quy định tỷ lệ điều tiết giữa ngân sách huyện và ngân sách xã năm 2008.
27-12-2007 Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 từ nguồn vốn tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai.
26-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Đức Linh.
26-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.
26-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về định mức chi ngân sách cho các đơn vị thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2008.
26-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc phân cấp nguồn thu và tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách xã, thị trấn năm 2008.
25-12-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2008.
25-12-2007 Quyết định số 2179/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 19/9/2007 của UBND huyện Phú Quý về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, cơ chế “Một cửa liên thông” trên địa bàn huyện Phú Quý.
Chuyển tới trang:  /22     Số văn bản mỗi trang: 
22,393,896 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner