"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 15 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2006 Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007.
27-12-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của huyện năm 2007.
27-12-2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về dự toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2007.
27-12-2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về xây dựng Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn, huyện Bắc Bình (thuộc huyện miền núi).
27-12-2006 Nghị quyết số 16/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối của thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình giai đoạn 2006 – 2010.
27-12-2006 Nghị quyết số 17/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Bắc Bình năm 2007 – 2010.
27-12-2006 Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn huyện Bắc Bình.
04-08-2006 Quyết định đính chính số 04/QĐĐC-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình quyết định đính chính Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2006.
04-08-2006 Quyết định đính chính số 05/QĐĐC-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình quyết định đính chính Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 của Hội đồng nhân dân huyện về chương trình giảm hộ nghèo, giải quyết việc làm và đào tạo nghề giai đoạn 2006 – 2010.
04-08-2006 Quyết định đính chính số 06/QĐĐC-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình quyết định đính chính Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 của Hội đồng nhân dân về phát triển giáo dục và đào tạo, phổ cập trung học cơ sở, trung học phổ thông, xây dựng trường chuẩn Quốc gia và xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2006 -2010.
20-07-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2006.
20-07-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2005.
20-07-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về phát triển giáo dục và đào tạo, phổ cập Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, xây dựng trường chuẩn Quốc gia và xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2006 – 2010.
20-07-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về chương trình giảm hộ nghèo, giải quyết việc làm và đào tạo nghề giai đoạn 2006 - 2010.
20-07-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 huyện Bắc Bình.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,397,369 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner