"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Hội đồng nhân dân thị xã La Gi           Nghị quyết
Danh sách 5 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân thị xã La Gi ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2006 Nghị quyết số 73/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về nhiệm vụ năm 2007.
19-12-2006 Nghị quyết số 74/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về Chương trình giám sát của HĐND thị xã La Gi năm 2007.
19-12-2006 Nghị quyết số 75/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về thông qua Đề án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2007.
19-12-2006 Nghị quyết số 76/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách thị xã và các xã, phường năm 2007 – 2010.
19-12-2006 Nghị quyết số 77/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách thị xã La Gi năm 2007.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,782,633 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner