"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 15 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc quy định tỉ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách các xã, thị trấn năm 2007.
29-12-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc Quy định định mức chi hành chính sự nghiệp các đơn vị huyện và định mức phân bổ chi ngân sách các xã, thị trấn.
29-12-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007.
28-12-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Hạ tầng Kinh tế huyện Tuy Phong.
01-12-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy chế chấm điểm, xếp loại thi đua các phòng, ban trực thuộc huyện hàng năm.
28-11-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc phê duyệt Quy hoạch các vị trí pa-nô cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn huyện giai đoạn 2006 – 2010.
28-08-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Tuy Phong.
18-08-2006 Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Tuy Phong.
03-08-2006 Quyết định đính chính số 1595/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 02/6/2006 của UBND huyện về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2006.
09-06-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc Ban hành chương trình hành động của UBND huyện thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.
09-06-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc Ban hành chương trình hành động của huyện Tuy Phong về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
02-06-2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2006.
26-05-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2006.
09-05-2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc điều chỉnh tạm thời giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn huyện Tuy Phong.
27-03-2006 Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong qUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo chống tham nhũng huyện Tuy Phong.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,822,297 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner