"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 22 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2006 Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng công viên cây xanh thôn Mỹ Khê, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý.
01-12-2006 Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, công chức và mối quan hệ công tác của Trường Mầm non Hoa Biển huyện Phú Quý.
24-11-2006 Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2006 - 2010 huyện Phú Quý.
24-11-2006 Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình đường bộ trên địa bàn huyện Phú Quý.
24-11-2006 Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định mẫu Nhà làm việc thôn và cổng thôn văn hóa trên địa bàn huyện Phú Quý.
24-11-2006 Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc thành lập Trường Mầm non Hoa Biển huyện Phú Quý.
09-11-2006 Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc tăng cường thu gom chất thải, rác thải và thu phí môi sinh tại địa bàn huyện Phú Quý.
02-10-2006 Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phê duyệt Quy hoạch các điểm xây dựng Trung tâm Hành chính xã, hệ thống trường học từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông, các điểm kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện Phú Quý giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020.
12-09-2006 Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND ngày 18/7/2006 về việc ban hành Quy định (tạm thời) về đối tượng được Nhà nước giao đất ở và chính sách thu tiền sử dụng đất.
11-09-2006 Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Phú Quý.
05-09-2006 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Phú Quý.
05-08-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện.
04-08-2006 Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
04-08-2006 Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.
18-07-2006 Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định (tạm thời) về đối tượng được Nhà nước giao đất ở và chính sách thu tiền sử dụng đất.
04-05-2006 Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND huyện Phú Quý.
29-03-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010 của huyện Phú Quý.
28-03-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc Quy định (tạm thời) mức thu vé xe điện đụng và Hội viên Câu lạc bộ Thể thao tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện.
24-03-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định giải quyết tồn đọng về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
15-03-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc quy định trồng cây xanh trên các tuyến đường và nơi công cộng của huyện.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
22,864,650 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner