"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 3 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-12-2006 Quyết định số 1501/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai huyện Hàm Tân.
08-09-2006 Quyết định số 884/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc ban hành Quy chế hoạt động của đội kiểm tra liên ngành 814 huyện Hàm Tân.
13-07-2006 Quyết định số 614/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,822,404 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner